top of page

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Kanta-Hame.jpg

ANNU sosiaalipalvelut tarjoaa seuraavia palvelusetelipalveluita hyvinvointialueella:

Henkilökohtainen apu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Omaishoidon vapaa

ANNU sosiaalipalveluiden palvelusetelipalveluiden vastuuhenkilö hyvinvointialueella on Anna Lång. Annan tavoitat sähköpostitse anna@annu.fi tai puhelimitse 050 353 5255.

ANNU sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma

Tulossa

Henkilökohtainen apu lapsille, nuorille ja aikuisille

Henkilökohtaisen avun järjestäminen on hyvinvointialueen vastuulla ja asiakkalla on mahdollista saada henkilökohtaista apua hyvinvointialueen myöntämällä päätöksellä. Henkilökohtaista apua on mahdollista saada palvelusetelillä, ostopalveluna, henkilökohtaisella budjetilla, työnantajamallilla tai kaupungin omana toimintana. ANNU sosiaalipalvelut tuottaa asiakkailleen henkilökohtaista apua palvelusetelillä ja ostopalveluna. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Asiakkuus ANNU sosiaalipalveluilla

ANNU sosiaalipalveluiden asiakkaana saat olla mukana valitsemassa itsellesi sopivaa avustajaa tai avustajatiimiä. Me huolehdimme puolestasi työntekijöiden haastattelun, palkkausprosessin ja kaikki työnantajalle kuuluvat velvoitteet, kuten työhön perehdytyksen ja vakuutukset.

 

ANNU sosiaalipalveluiden asiakkaana sinua palvelee oman henkilökohtaisen avustajan lisäksi myös ammattitaitoinen toimiston väki.

Tule asiakkaaksi, jätä meille yhteydenottopyyntö 

(linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kotiin annettavaa tilapäistä, suunnitelmallista tukea perheen erilaisiin elämäntilanteisiin.

 

Hyvinvointialueen myöntämä palveluseteli on mahdollista saada tilanteessa, jolloin perhe tarvitsee erityistä tukea arjen hallintaan. Tuen tarve voi syntyä, mikäli toinen vanhemmista on sairastunut, perhe tarvitsee tilapäistä lastenhoitoapua asioiden hoitamiseksi, perheeseen on syntynyt useampi lapsi tai perhettä on kohdannut jokin kriisi. Lapsiperheiden kotipalvelu on suunnitelmallista, tavoitteellista avustamista ja tukemista perheen jokapäiväisissä toimissa, kuten lastenhoidossa ja kodinhoidossa, tavoitteena vahvistaa perheen voimavaroja. Asiakassuhde muodostetaan aina perheen aikuisen kanssa. 

Asiakkuus ANNU sosiaalipalveluilla

ANNU sosiaalipalveluiden asiakkaana sinua palvelee oman työntekijän lisäksi myös ammattitaitoinen toimiston väki.

Tule asiakkaaksi, jätä meille yhteydenottopyyntö 

(linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Omaishoidon lakisääteinen vapaa

Omaishoidon vapaa on tarkoitettu sairaan tai vammaisen henkilön hoivan järjestämiseksi omaishoitajan vapaan aikana. Omaishoitotilanteessa läheisen sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä tarpeesta koituva hoivan, avun ja tuen tarve sovitetaan osaksi perheen elämää. Järjestämme erityistä tukea ja hoivaa tarvitsevan lapsen, nuoren tai nuoren aikuisen hoivan asiakkaan kotioloissa tai asiakkaan valitsemassa ympäristössä omaishoitajan vapaan ajaksi.

Asiakkuus ANNU sosiaalipalveluilla

ANNU sosiaalipalveluiden asiakkaana sinua palvelee oman työntekijän lisäksi myös ammattitaitoinen toimiston väki.

Tule asiakkaaksi, jätä meille yhteydenottopyyntö 

(linkki avautuu uuteen ikkunaan)

bottom of page