top of page

Helsinki

Helsinki. Photo_ arttu-paivinen-h2Wd11vFwjs-unsplash.jpg

ANNU sosiaalipalvelut tarjoaa seuraavia palvelusetelipalveluita Helsingissä:

Henkilökohtainen apu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Omaishoidon vapaa

ANNU sosiaalipalveluiden palvelusetelipalveluiden vastuuhenkilö Helsingissä on Anna Lång. Annan tavoitat sähköpostitse anna@annu.fi tai puhelimitse 050 353 5255.

ANNU sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma

Henkilökohtainen apu lapsille, nuorille ja aikuisille

Henkilökohtaisen avun järjestäminen on hyvinvointialueen vastuulla ja Helsingissä asiakkalla on mahdollista saada henkilökohtaista apua kaupungin myöntämällä päätöksellä. Lisätietoa Helsingin kaupungin henkilökohtaisen avun järjestämisestä löydät kaupungin kotisivuilta sekä sääntökirjasta. Henkilökohtaista apua on mahdollista saada palvelusetelillä, ostopalveluna, henkilökohtaisella budjetilla, työnantajamallilla tai kaupungin omana toimintana. ANNU sosiaalipalvelut tuottaa asiakkailleen henkilökohtaista apua palvelusetelillä ja ostopalveluna. 

Asiakkuus ANNU sosiaalipalveluilla

ANNU sosiaalipalveluiden asiakkaana saat olla mukana valitsemassa itsellesi sopivaa avustajaa tai avustajatiimiä.

 

Me huolehdimme puolestasi työntekijöiden haastattelun, palkkausprosessin ja kaikki työnantajalle kuuluvat velvoitteet, kuten työhön perehdytyksen ja vakuutukset. ANNU sosiaalipalveluiden asiakkaana sinua palvelee oman henkilökohtaisen avustajan lisäksi myös ammattitaitoinen toimiston väki.

Tule asiakkaaksi, jätä meille yhteydenottopyyntö 

(linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kotiin annettavaa tilapäistä, suunnitelmallista tukea perheen erilaisiin elämäntilanteisiin.

 

Helsingin kaupungin myöntämä palveluseteli on mahdollista saada tilanteessa, jolloin perhe tarvitsee erityistä tukea arjen hallintaan. Asiakkailla on mahdollista saada lapsiperheiden kotipalvelua joko tulosidonnaisella palvelusetelillä, jolloin asiakas maksaa tulosidonnaisen omavastuuosuuden tai tilanteissa, jossa perheellä on jo lastensuojelun asiakkuus tai he kuuluvat erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden kotipalveluiden piiriin, tällöin asiakkaalta ei peritä omavastuuosuutta.

 

Tuen tarve voi syntyä, mikäli toinen vanhemmista on sairastunut, perhe tarvitsee tilapäistä lastenhoitoapua asioiden hoitamiseksi, perheeseen on syntynyt useampi lapsi tai perhettä on kohdannut jokin kriisi. Lapsiperheiden kotipalvelu on suunnitelmallista, tavoitteellista avustamista ja tukemista perheen jokapäiväisissä toimissa, kuten lastenhoidossa ja kodinhoidossa, tavoitteena vahvistaa perheen voimavaroja. Asiakassuhde muodostetaan aina perheen aikuisen kanssa. 

 

Lisätietoa lapsiperheiden kotipalvelusta löydät Helsingin kaupungin kotisivuilta sekä sääntökirjasta Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijämme on sosiaali- ja/tai terveysalan koulutuksen saanut ammattilainen.

Asiakkuus ANNU sosiaalipalveluilla

ANNU sosiaalipalveluiden asiakkaana sinua palvelee oman työntekijän lisäksi myös ammattitaitoinen toimiston väki.

Tule asiakkaaksi, jätä meille yhteydenottopyyntö 

(linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Tulossa

Omaishoidon vapaan palvelut alle 65-vuotiaille

Omaishoidon vapaa on tarkoitettu sairaan tai vammaisen henkilön hoivan järjestämiseksi omaishoitajan vapaan aikana. Omaishoitotilanteessa läheisen sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä tarpeesta koituva hoivan, avun ja tuen tarve sovitetaan osaksi perheen elämää. Järjestämme erityistä tukea ja hoivaa tarvitsevan lapsen, nuoren tai nuoren aikuisen hoivan asiakkaan kotioloissa tai asiakkaan valitsemassa ympäristössä omaishoitajan vapaan ajaksi.

 

Lisätietoa omaishoidon vapaasta löydät Helsingin kaupungin kotisivuilta sekä sääntökirjasta

Asiakkuus ANNU sosiaalipalveluilla

ANNU sosiaalipalveluiden asiakkaana sinua palvelee oman työntekijän lisäksi myös ammattitaitoinen toimiston väki.

Tule asiakkaaksi, jätä meille yhteydenottopyyntö 

(linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Tulossa

bottom of page