top of page

Palvelut ikäihmisille

Omaishoidon vapaa

shutterstock_2115835496.jpg

Omaishoidon vapaan palveluita tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Helsingin kaupunki

Itä-Uusimaa

Kainuu

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Savo

Päijät-Häme

Vantaa-Kerava

Omaishoidon vapaa

Omaishoidon vapaa on tarkoitettu sairaan tai vammaisen henkilön hoivan järjestämiseksi, omaishoitajan vapaan aikana. Omaishoitotilanteessa läheisen sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä tarpeesta koituva hoivan, avun ja tuen tarve sovitetaan osaksi asiakkaan ja omaishoitajan arkea.

Omaishoitaja on henkilö, joka huolehtii perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka tarvitsee sairaudestaan tai vammaisuudestaan johtuen erityistä hoivaa.

 

Laki omaishoidon tuesta määrittää omaishoitajaksi henkilön, joka on tehnyt hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta, poislukien mahdollista omavastuuosuutta, jonka hyvinvointialue perii.

Tukipalvelut ikäihmisille

Tukipalvelut

ANNU sosiaalipalveluiden tarjoamia tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelut, sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut.

 

  • Ateriapalvelut: valmistamme asiakkaan toiveiden mukaiset ateriat asiakkaan kotona.

  • Vaatehuoltopalvelut: huolehdimme asiakkaan toiveiden mukaisesti asiakkaan kotona tapahtuvasta vaatehuollosta.

  • Siivouspalvelut: huolehdimme asiakkaan toiveiden mukaisesti asiakkaan kotona tapahtuvasta siivouksesta.

  • Asiointipalvelut:  avustamme asiakasta asioinneilla.

  • Osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut: edistämme ja tuemme asiakkaan osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä esimerkiksi kannustamalla ja ohjaamalla asiakasta harrastuksien pariin.


Tukipalveluja järjestetään asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi ja asiakas kaipaa siten apua, tukea ja ohjausta arjen askareisiin kotona tai kodin ulkopuolella. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muita sosiaalihuollon palveluita.

Tukipalveluita on mahdollista saada myös hyvinvointialueen myöntämällä palvelusetelillä, jolloin palvelu on asiakkaalle maksuton tai asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuus. Itsemaksettuna palveluista on mahdollista saada 60% kotitalousvähennys.

Oheisesta linkistä pääset tutustumaan sosiaali- ja terveysministeriön sivustoon, jossa kerrotaan lisää tukipalveluista.

signal-2024-02-10-105955_002.jpeg

Tukipalveluita tuotetaan

seuraavilla hyvinvointialueilla:

Valtakunnallisesti,

pois lukien Ahvenanmaa

Henkilökohtainen apu ikäihmisille

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua tarjotaan asiakkaan tueksi sellaisiin toimintoihin, joista hän ei itsenäisesti selviä sairauden tai vamman vuoksi. Lähtökohtana palvelulle on asiakkaan omien valintojen mahdollistaminen. Henkilökohtaista apua tarjotaan mahdollistamaan päivittäiset toimet, muun muassa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia ja sen hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi, kuten esimerkiksi kaupassa tai viranomaisilla asioiminen. 

 

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista palvelua ja ANNU sosiaalipalvelut tarjoaa palvelua ostopalveluna tai palvelusetelillä. Asiakkaalle palvelu on täysin maksutonta. 

ANNU sosiaalipalvelut | Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Valtakunnallisesti,

pois lukien Ahvenanmaa

bottom of page